Velkommen

VELKOMMEN TIL SEA QUINTA NORGE

SEA Quinta setter individet med sine kunnskaper og erfaringer i sentrum, - ser sosial og pedagogisk utvikling som en stadig pågående læreprosess, - organisasjonsutvikling som et middel for samfunnsutvikling, og vil bidra til å styrke sivilsamfunnet som en balanserende kraft til de økonomiske og politiske kreftene.

Kort om oss

SEA Quinta er et aktuelt tilbud til alle virksomheter. Ikke minst gjelder det overfor institusjoner og virksomheter som ser behovet for å stimulere menneskelig utvikling. Et grunnleggende tema er: Hvordan skape organisasjons- og samarbeidsformer som tjener virksomhetens idé, organisasjonsstrukturer som bygger på den individuelle medarbeiders engasjement i virksomheten, - selvforvaltning?

Medarbeiderne våre ønsker:

  • å skape forum som muliggjør samtale og dialog
  • å løfte frem de mellommenneskelige prosesser som grunnlag for individets, gruppens og organisasjonenes utvikling
  • å støtte individer og organisasjoner i å finne sin oppgave og identitet i et samfunnsperspektiv

 

© Copyright SeaQuinta 2017. All Rights Reserved.