Om

Hva er bakgrunnen for dagens SEA Quinta:

På slutten av 1970-tallet tok Hans Brodal initiativet til et samarbeid med Nederlands Pedagogische Instituut (NPI) i Holland, og ble medlem av det tilsvarende engelske instituttet "Social Ecology Associates (SEA)." Dette førte til at han sammen med svenske kollegaer i 1983 startet SEA i Göteborg og senere "SEA Utviklingssenter i Dormsjö". Inspirasjonskilden var Bernhard Lievegoeds syn på samspillet mellom individuell utvikling og organisasjoners utvikling.

 

I alle år har det vært et nært samarbeid med SEA Quinta, Sverige med hovedkontor i Göteborg og Finn-Einar Kollstrøm og Helle Rosenvinge I 1996 startet det som i dag er SEA Quinta, Norge. SEA Quinta har samarbeidspartnere i Sverige og Danmark, og gir enkelte tilbud i samarbeid med sine nordiske partnere.

SEA Quintas medarbeidere:

 

Helle S. Rosenvinge (Norge)

helle@seaquinta.no

 

Har variert erfaring som daglig leder i næringslivet. Har deltatt aktivt i arbeide og forhandlinger med myndigheter og politikere på lokalt og nasjonalt plan. Var leder for foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen i Oslo og har vært daglig leder for Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Underviser i administrasjon, økonomi og personalforvaltning ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Særskilt kompetanse: Rådgivning i samarbeid, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, administrasjon, personalforvaltning, økonomi og økonomiforståelse.

 

 

Finn-Einar Kollstrøm (Norge)

finn-einar@seaquinta.no

 

Klasse- og faglærer på alle klassetrinn inklusive videregående trinn ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. Har omfattende erfaring fra de fleste ansvarsområder innenfor skolen. Har i en årrekke undervist i samarbeid og ledelse ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Har som styreleder og daglig leder i forbundet "Steinerskolene i Norge" arbeidet aktivt for de norske steinerskolenes plass i samfunnet, og har lang erfaring med arbeide og forhandlinger med myndigheter og politikere på lokalt og nasjonalt plan. Siden midten av 1980-tallet har han som konsulent arbeidet med gruppeprosesser, organisasjonsutvikling og konflikthåndtering ved ulike skoler og virksomheter i Norden. Forfatter av bok og artikler om organisasjonsspørsmål og selvforvaltning.

 

I den sosialøkologiske ledelsesutdannelsen i Norge, samarbeider vi også med:

 

Hans Brodal (Sverige)

hans.brodal@seaquinta.com

 

Har hatt ledende stilling som økonomisjef i en industribedrift. Har mange års erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner. Har i de senere år engasjert seg i spørsmål omkring skoleutvikling, selvforvaltning og sosial tregrening. Er prosjektleder for et skoleutviklingsprogram i Syd Afrika med støtte av SIDA (tilsvarer NORAD). Har tilrettelagt internasjonale konferanser og seminarer vedrørende globalisering, sosial tregrening (trisectoral partnership) og er medlem av Global Network for Social Threefolding (GN3). Er medforfatter av boken: "Konflikter, hva vil de lære oss", og han har skrevet en rekke artikler om sosial utvikling

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright SeaQuinta 2017. All Rights Reserved.