Publikasjoner

PUBLIKASJONER

 

Utdrag fra "Ny styreform i utvikling"

Dette heftet ble skrevet på bakgrunn av erfaringer Finn-Einar hadde gjort som den aller første ansatte daglige lederen for Steinerskoleforbundet. Han hadde denne funksjonen fra 1985 til 1988. Etter et friår 1988-89 gikk han inn i styret for Steinerskoleforbundet og i lovgruppen i Steinerskoleforbundet. Dette v engasjementer han hadde til han gikk av som styreleder i 1998.

Boken ”Ny styreform i utvikling” ble skrevet som en slags håndbok til 1980-tallets mange initiativgrupper som ville danne steinerskoler. Opprinnelig hadde boken 40 % mer sider fylt av slikt som siden er blitt helt annerledes. Mye har også forandret seg. Når vi nå legger dette ut på hjemmesiden til SEA Quinta, er det fordi det er kapitler her hvor det finnes lite skriftlig på skandinaviske språk. Vi tenker spesielt på kapitlene 1, 2a-2c, 4 og kap 7. Noe av det øvrige kan kanskje leses som historisk interessant.

 

Utdrag fra "Ny styreform i utvikling" (PDF - 212 KB)

 

 

 

 

ARTIKLER OG BOK:

Hans Brodal :

Vägen från ide till verklighet. Sju kompetensområden

Kursen vänder sig till alla som arbetar med förändringsprocesser i form av initiativ eller organisationsutveckling och som söker vägar att leda arbetet på ett medvetet sätt över tiden.

Vägen från ide till verkelighet. (PDF - 102 KB)

 

Hans Brodal

Konflikter. Vad vill de lära oss?

Kursen vänder sig till alla som möter konflikter i sitt arbete och som vill lära sig mer om vad som krävs för att vända en destruktiv kraft till positiva möjligheter.

Konflikter. Hva vil de lära oss? (PDF - 72 KB)

 

Finn Einar Kollstrøm

Ledelse i lys av selvforvaltning og tregrening

Ledelse i lys av selvforvaltning og tregrening (PDF - 157 KB)

 

Om selvforvaltning, norsk versjon

Om selvforvaltning. Norsk versjon (46 KB)

 

© Copyright SeaQuinta 2017. All Rights Reserved.