Tilbud

SEA Quintas virksomhetsområder:

 • Selvforvaltning og ledelsesutdannelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Konflikthåndtering og tillitskapende samarbeide
 • Kollegiale samarbeidsmuligheter
 • Samtalens betydning og muligheter
 • Pedagogisk veiledning og rådgivning til skoler og barnehager
 • Veiledning til ulike yrkesgrupper
 • Veiledning og rådgivning i administrasjon og personalforvaltning
 • Økonomi og administrasjon i selvforvaltende institusjoner

 

Våre tilbud er:

 • Åpne kurs og utdannelser i SEA Quintas regi
 • Interne kurs og seminarer som er tilpasset virksomheters behov
 • Konsulentoppdrag

 

© Copyright SeaQuinta 2017. All Rights Reserved.